Voluntariat

Més enllà de les tasques professionals en els diferents càrrecs que he ocupat, també he participat i participo com a voluntària en diferents entitats.

Servei Civil Internacional de Catalunya

A més d’haver participat de manera puntual en les activitats organitzades per l’entitat en els darrers anys, actualment sóc mentora social d’un dels voluntaris de llarga durada a Barcelona. També participo en el grup MidiCat que pretén fomentar els intercanvis i el voluntariat entre els diferents països mediterranis. A través de l’SCI també participo activament a la Coalició Prou Complicitat amb Israel.

Centre Excursionista de Catalunya

Sòcia de l’entitat des de fa uns 15 anys, sóc membre activa que participo en l’organització i dinamització d’activitats. Durant els primers anys ho vaig fer en el grup de Jovent i més tard amb el de Joves.

 

Dones Rumb a Gaza

El setembre del 2016 la campanya Dones Rumba Gaza va sortir del port de Barcelona per intentar trencar per mar el bloqueig que viu la franja de Gaza. Durant els mesos anteriors de la sortida, vaig participar activament en l’equip d’organització de l’esdeveniment i vaig assumir principalment tasques de comunicació entre les quals hi havia la redacció de notes de premsa i contacte amb els mitjans i la gestió de les xarxes socials de la campanya. 

Youth Against Settlements

Aprofitant l’oportunitat del programa European Voluntary Service, el 2014 vaig estar durant cinc mesos treballant com a volunària a Youth Against Settlements, una entitat basada a al-Khalil (Hebron) i centrada en la defensa dels drets humans en aquesta ciutat, que es troba en els territoris ocupats de Palestina. Durant el voluntariat vaig desenvolupar tasques de comunicació i dinamització d’activtats al centre de joves que gestiona aquesta entitat.

Anuncis